Wat is?

Sinds duizenden jaren zijn de Himalayas de verblijfplaats van de rishi’s (zieners). Twaalfhonderd jaar geleden bracht Shankaracharya zijn leringen onder in 5 centra van de Himalayan Traditie. Een van die vijf is de Bharati erfopvolging, onze Traditie. Bha betekent “het licht der kennis”, rati betekent “een geliefde die erin verzonken is”. Bharati duidt derhalve op “degene, die als een geliefde van kennis, volledig in haar licht verzonken raakt”. De methoden en filosofieën van de Himalaya Traditie hebben de tand des tijds doorstaan. Vele generaties hebben dit pad van zuivere meditatie gevolgd en hebben zodoende een immense reserve aan kennis opgebouwd.

De Himalaya Traditie is geen traditie waarin een leraar zichzelf tot guru kan verklaren en waarin van de leerlingen verwacht wordt, dat ze de guru blindelings volgen. De Traditie verschaft de student de mogelijkheid om geschriften en ervaringen van overige meesters te raadplegen, ten einde de leringen van de eigen meester, zelfstandig te kunnen beredeneren en begrijpen. In de Himalaya Traditie wordt yoga integraal beoefend. Dat wil zeggen dat alle “stappen” van Patanjali aan bod komen, veelal in combinatie met elkaar.

De Himalaya Traditie combineert een aantal elementen, de basis is Raja Yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen. In de Traditie vormen deze elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdgedachten als de beoefening van alle bekende meditatiesystemen maken er deel van uit en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. Het eerste doel van de Traditie is om inzicht te verwerven over wie men is, zijn ware aard te ontdekken en te kennen.
In de traditie is er een verdieping op alle niveaus, zoals de kennis, stilte en de adem. De Himalaya traditie kent een parampara, een lijn van meesters die deze traditie doorgeven en verrijken. Ik zie er naar uit op mijn beurt mijn ervaringen te mogen delen.

Kern van de lessen

  • Bewegingen en Houdingen voor balans, soepelheid, ontspanning en kracht.
  • Adem- en energiebeheersing voor rust en balans
  • Diepe ontspanning voor mentale en emotionele rust
  • Concentratie, meditatie, voor het (leren) richten van de aandacht en komen in de Stilte.
  • Kennis van de yoga geschriften, – psychologie, – filosofie ter verruiming van het bewustzijn.