Over de Himalaya traditie

Sinds duizenden jaren zijn de Himalayas de verblijfplaats van de rishi’s (zieners). Twaalfhonderd jaar geleden bracht Shankaracharya zijn leringen onder in 5 centra van de Himalayan Traditie. Een van die vijf is de Bharati erfopvolging, onze Traditie. Bha betekent “het licht der kennis”, rati betekent “een geliefde die erin verzonken is”. Bharati duidt derhalve op “degene, die als een geliefde van kennis, volledig in haar licht verzonken raakt”. De methoden en filosofie├źn van de Himalaya Traditie hebben de tand des tijds doorstaan. Vele generaties hebben dit pad van zuivere meditatie gevolgd en hebben zodoende een immense reserve aan kennis opgebouwd.

De Himalaya Traditie is geen traditie waarin een leraar zichzelf tot guru kan verklaren en waarin van de leerlingen verwacht wordt, dat ze de guru blindelings volgen. De Traditie verschaft de student de mogelijkheid om geschriften en ervaringen van overige meesters te raadplegen, ten einde de leringen van de eigen meester, zelfstandig te kunnen beredeneren en begrijpen. In de Himalaya Traditie wordt yoga integraal beoefend. Dat wil zeggen dat alle “stappen” van Patanjali aan bod komen, veelal in combinatie met elkaar.

Kern van de lessen

  • Bewegingen en Houdingen voor balans, soepelheid, ontspanning en kracht.
  • Adem- en energiebeheersing voor rust en balans
  • Diepe ontspanning voor mentale en emotionele rust
  • Concentratie, meditatie en kennis ter verruiming van het bewustzijn en voor het (leren) richten van de aandacht en komen in de Stilte.